NTM to określenie dolegliwości, z jaką musi żyć wiele osób w Polsce. Może ono dotknąć kobiet,